วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันหนึ่ง ยามาโตะ โช เด็กชายชั้นประถมผู้ชื่นชอบ
MTB เป็นชีวิตจิตใจได้รับคำท้าจากพี่น้องซาเมจิมะ
แห่งทีม MTB " ชาร์คทูธ " ให้มาแข่ง MTB แบทเทิลโดยมีเงื่อนไข ว่าถ้าหากโชเป็นฝ่าแพ้"XZONE"(เอกซ์โซน) ซึ่งเป็น ทั้งสถานที่แห่งความทรงจำของโชกับ
พ่อและสนามซ้อม MTBหลังภูเขาของพวกโชจะต้องตกเป็นของทีมชาร์ค ทูธแต่ทว่าระหว่างที่กำลังแข่งขันกันจู่ๆก็มีควันสีดำลึก ลับโผล่ออกมาห่อหุ้มร่างของ
โชและคนอื่นๆ เมื่อรู้สึกตัว อีกที พวกโชก็พบว่าตน
เองหลงเข้ามาอยู่ในโลกประหลาด ที่มีชื่อว่า "Xโซน" เหมือนกับสนามซ้อมของพวกเขา แต่ Xโซนแห่งนี้
เต็มไปด้วยนักแข่ง MTB ฝีมือดีมากมายหลายคนซึ่ง
ถูกดูดตัวมาเช่นเดียวกับพวกโชหนทางเดียว ที่จะกลับไปโลกเดิมได้ คือ ต้องแข่งขัน "อิดะเท็นแบทเทิล "(IDATEN BATTLE) กับนักแข่งคนอื่นๆ ให้ชนะ และรวบรวมโกลด์เอ็มเบล็มให้ได้ 10อัน และต้องเดิน
ทางไปที่ X City (เอ็กซ์ซิตี้) เพื่อเปืดประตูที่ ถูกผนึก
ระหว่างทางพวกโชถูกท้าแข่งเรื่อยมาและถูกขัด
ขวางจากทีม MTB ลึกลับที่ชื่อว่าทีม STเขาจะ
สามารถ เข้าไปในXCityและกลับโลก
ได้หรือไม่โปรดติดตามชม...